Partneret

logo_AZHBR_ere1
logo-eu


logo-giz


mbuj_small_logo1

TERMA NDIHMES

Aneks Aplikim Dokumente Dokumente Mbeshtetes formular Informacion Instruksione Masa 1 Njoftim Njoftime Plani i Biznesit Shembull Standardet Thirrje per Aplikim Trajnime per Aplikantet

Aneksi 1: Formulari i Aplikimit

Aneksi 1.1: Formulari i Aplikimit për Masën 1: Investime në Fermat Bujqësore (në format Word)

Aneksi 1.2: Formulari i Aplikimit për Masën 2: Investime në Përpunimin dhe Tregtimin e Produkteve Bujqësore (në format Word)